KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Khách hàng tìm tem bảo hành được dán trên sản phẩm và vào lớp phủ bạc để lấy mã cào.
Sử dụng mã cào để kích hoạt qua tin nhắn, web bảo hành hoặc quét mã QR code trên tem bảo hành để tự dộng lấy thông tin kích hoạt.

SMS

Khách hàng soạn tin nhắn
ELM<dấu cách>Mã cào gửi đến 8077
để kích hoạt bảo hành (1000đ/tin)

WEB

Kích hoạt qua web bảo hành

Quét QR code

Quét QR code trên tem bảo hành

tem-cao

TRA CỨU THÔNG TIN

Tra cứu nhanh bằng mã cào trên tem bảo hành

Tra cứu/ đổi thưởng bằng số điện thoại kích hoạt

TRA CỨU/ĐỔI THƯỞNG

Tra cứu bằng SMS

Khách hàng soạn tin nhắn
TC<dấu cách>Mã cào gửi đến 8077
để tra cứu thông tin sản phẩm (1000đ/tin)

Tên sản phẩm
Serial
Model
Thương hiệu
Ngày kích hoạt
Hạn bảo hành
Ngày hết hạn

YÊU CẦU BẢO HÀNH

yêu cầu bảo hành qua website

Hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng : 1900636925