Hướng dẫn kích hoạt bảo hành qua website & tin nhắn sms

Kính gửi: Quý Đại lý và khách hàng

I. Đối tượng áp dụng

1. Qua Tin nhắn SMS đối với khách hàng và Đại Lý:

Kích hoạt bảo hành sản phẩm: Gửi tin nhắn đến đầu số 8077
- Đối với khách hàng
Cú pháp tin nhắn:
ELM_[MãCào] gửi 8077 (1000đ/sms)
Trong đó: ELM: Là mã yêu cầu tra cứu sản phẩm
_: Khoảng trắng
MãCào: Là dãy số và chữ được in trong mã cào
- Đối với Đại lý
Cú pháp tin nhắn:
ELM_MãCào_SDTKH_MãĐL Gửi 8077(1000đ/sms)
Trong đó: ELM: Là mã yêu cầu tra cứu sản phẩm
_: Khoảng trắng
MãCào: Là dãy số và chữ được in trong mã cào
SDTKH: Là số điện thoại của khách hàng
MãĐL: Là tài khoản của đại lý được ELMICH cung cấp

Yêu cầu bảo hành sản phẩm: Gửi tin nhắn đến đầu số 8077
CÚ pháp nhắn tin: ELM_BH gửi 8077 (1000đ/sms)
Trong đó: ELM BH: Là mã nhắn tin yêu cầu tra cứu sản phẩm
_:Khoảng trắng

Tra cứu thông tin sản phẩm :
Cú pháp nhắn tin:
ELM_TC_[MãCào] gửi 8077 (1000đ/sms)
Trong đó: ELM_TC: Là mã yêu cầu tra cứu sản phẩm
_: Khoảng trắng
MãCào: Là dãy số và chữ được in trong mã cào

2. Qua website:
Khách hàng và Đại lý truy cập vào địa chỉ https://baohanh.elmich.vn bằng Smartphone hoặc Máy tính

2.1 Đối với khách hàng:
Kích hoạt bảo hành sản phẩm:
Khách hàng có thể nhấp vào "Kích hoạt bảo hành" trên trang chủ:

Hoặc nhấp vào Menu "KÍCH HOẠT BẢO HÀNH" để tiến hành đăng ký kích hoạt,
Bước 1: Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong bảng sau:

Bước 2: Nhấp vào nút "Kích hoạt bảo hành"
Website sẽ hiện thị kết quả kích hoạt thành công và chi tiết sản phẩm cho khách hàng.
Lưu ý: Khách hàng bắt buộc điền đúng 2 thông tin là số điện thoại và mã cào để đăng ký bảo hành sản phẩm và để ELMICH có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn.
Yêu cầu bảo hành trực tuyến:
Khách hàng có thể nhấp vào "Yêu cầu bảo hành trực tuyến" trên trang chủ:

Hoặc nhấp vào Menu "BẢO HÀNH TRỰC TUYẾN" để yêu cầu bảo hành.
Bước 1: Khách hàng điền thông tin vào bảng sau :

Bước 2: Khách hàng nhấp vào nút "Yêu cầu bảo hành" để gửi yêu cầu bảo hành sản phẩm.
Lưu ý: Khách hàng gửi yêu cầu bảo hành sản phẩm bằng số điện thoại đã đăng ký khi kích hoạt sản phẩm hoặc số điện thoại liên hệ trực tiếp để được ELMICH hỗ trợ tốt nhất
Tra cứu thông tin sản phẩm:
Tại Trang chủ, Khách hàng nhập Mã cào sản phẩm để kiểm tra thông tin và thời hạn kích hoạt của sản phẩm.

2.2 Đối với Đại lý:

Để đăng ký tài khoản đại lý/ cửa hàng của ELMICH, Quý Đại lý vui lòng liên hệ ELMICH, tổng đài 1900636925 (miễn phí).
Khi có tài khoản, để quản lý sản phẩm và ghi nhận sản phẩm Quý Đại lý vui lòng đăng nhập tài khoản để thao tác kích hoạt như đối với khách hàng.

Lưu ý: Khi Đại lý đăng ký, số điện thoại của Quý Đại lý phải là duy nhất, vui lòng nhập số điện thoại đã đăng ký để kích hoạt để ELMICH có thể hỗ trợ tốt nhất.

2. Qua APP:
Khách hàng và Đại lý truy cập vào store Google Play và Appstore bằng Smartphone hệ điều hành iOS hoặc Android

Tải APP trên Google Play tại đây:https://baohanh.elmich.vn

Tải APP trên AppStore tại đây:https://baohanh.elmich.vn

2.1 Đối với khách hàng:
Kích hoạt bảo hành sản phẩm:
Khách hàng có thể nhấp vào "Kích hoạt bảo hành" trên trang chủ:

Hoặc nhấp vào Menu "KÍCH HOẠT BẢO HÀNH" để tiến hành đăng ký kích hoạt,
Bước 1: Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong bảng sau:

II. Thời gian áp dụng:
Bảo hành điện tử sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày
Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ tổng đài 1900636925(miễn phí) để được giải đáp
Công ty ELMICH xin trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Quý khách hàng và Quý đại lý